/Files/images/gurtki/emotions (2036).gif

Гурток з художньої праці «Берегиня»

Керівник гуртка: Ткачук Л.В.

Мета: заняття гуртка покликані стимулювати у дітей творчі здібності, прилучити дітей до краси і гармонії, до світу мистецтва, пробудити її творчі сили і бажання займатися різними видами художньої праці. Розвиток уяви, спостережливості, художнього мислення, естетичного чуття, конструктивних здібностей, моторних навичок у дітей. Збагачення знань про властивості різних матеріалів, формування корисних практичних навичок.

Основні завдання:

  • розвиток творчих здібностей дітей;
  • прищеплення інтересу до мистецтва;
  • виховання художнього смаку і працьовитості, уміння спостерігати і виділяти головне;
  • вдосконалення трудових умінь і навиків.

/Files/images/gurtki/48822104_2220240wahglo4wam.gif

«Витоки творчих здібностей і дарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть ніби тоненькі струмочки, які живлять джерело творчої думки. Чим більше впевненості та образотворчості в рухах дитячої руки, тим тонше взаємодія із знаряддям праці, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина»

В. Сухомлинський

Щоб сформувати творчі здібності, дитині необхідно накопичити якнайбільше вражень про навколишній світ під час виконання різних видів діяльності. Пізніше дитина зацікавиться процесом творчості; спочатку в тому виді діяльності, який їй подобається найбільше, а потім – в усіх притаманних дошкільникам видах діяльності, вона сама захоплюється процесом творчості.

Художня творчість – одна з найбільш дійових форм естетичного опанування світу дітьми. У художній праці вони виражають своє ставлення до побаченого і почутого, виявляють заповітні думки і почуття. Тому, художня праця вагому роль у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів, яка традиційно належить до творчо-продуктивної діяльності, в процесі якої дитина створює з різних матеріалів корисні та естетично значущі предмети та вироби.

Художня праця – це вид творчо-продуктивної діяльності, в якій творчі дії дитини спрямовані на виготовлення реального предмета (продукта), який можна використати як подарунок, застосувати його в іграх, розвагах, для прикрашання побуту. Художня праця дає дитині можливість творити. В дитячих руках різні матеріали та предмети – маленькі шматочки неосяжного, ще не зовсім відомого їм світу, перевтілюються і оживають у оригінальних формах і нових, іноді несподіваних способах з’єднання матеріалів між собою. Працюючи з матеріалами, їй приємними, дитина намагається самостійно зробити те, що її цікавить, те, що їй подобається.

В процесі виконання робіт з художньої праці дитина ніколи не лишається пасивною, вона вчиться самостійно спостерігати, досліджувати, випробовувати, порівнювати, винаходити. У художній праці дошкільник знаходить найвищу зацікавленість, успішність, і, що важливо, низький рівень стомлюваності. Ці фактори позитивно впливають на загальний психічний, розумовий та творчий розвиток дитини.

Працюючи з різними матеріалами, діти мають змогу задовольнити потребу щодо створення чогось нового, змінити форму зображених предметів, дослідити їх можливості та властивості. Варіативність різних матеріалів, їх легка трансформація, постійна змінність та абстрактність сприяють вільному виявленню ініціативи, творчого пошуку, сприяють формуванню у них пізнавальних інтересів та самостійності.

Таким чином, є всі підстави розглядати художню працю дітей як важливий елемент гармонійного та творчого розвитку дитини. Займаючись художньою працею, діти пізнають багато нового, розвивають художньо-творчі здібності. Впровадження в діяльність дітей дошкільного віку є важливим та цінним заходом, що стимулює загальний особистісно-творчий розвиток дошкільника.

Усвідомлюючи велику виховну значимість різних видів праці та враховуючи те, що саме ручна художня праця набуває широкого змісту в навчально-виховному процесі, на різновікової групи дошкільного закладу «Теремок» створено гурток «Маленькі майстри».

Гурток є додатковою організаційною формою освітнього процесу в ДНЗ і має профільне спрямування – художня праця. Заняття гуртка проводиться в ІІ половину дня, у час відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Гурток організовано на основі урахування інтересів та здібностей вихованців та за порадою психолога закладу.

Основними напрямками роботи гуртка є флористика, аплікація, оригамі та пластилінографія. Відбір дітей до гуртка відбувається на основі їх власного бажання або небажання додатково займатися у ньому. Під час перших чотирьох занять визначається, хто з дітей має певні здібності у художній праці і має бажання цим займатися.

Основною формою роботи гуртка є заняття різного типу і виду, які проводяться один раз на тиждень. Тривалість заняття – 25-30 хвилин. Наповнюваність гурткової групи – 12 чоловік.

/Files/images/gurtki/IMG_6675.JPG

/Files/images/gurtki/IMG_6685.JPG

/Files/images/gurtki/IMG_9381.JPG

/Files/images/osn_pznayki/IMG_8500.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1090